กลุ่มเป้าหมาย

ให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย 500,000 คน ผู้ผลิตอาจเลือกทำป้ายขนาดใหญ่ติดบนตึกที่มีรถผ่านสม่ำเสมอ ลงทุน 200,000 บาท/ชิ้น แต่ทำเพียง 2 ชิ้น (ใช้งบ 400,000 บาท) หรือทำสื่อโบรชัวร์เฉลี่ยใบละ 2 บาท จำนวน 500,000 แผ่น (ใช้งบ 1,000,000 บาท) จะเห็นได้ว่าในปริมาณเป้าหมายที่เท่ากัน การทำป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนช่วยลดต้นทุนได้มากกว่า และถ้าป้ายทำจากต้องใช้วัสดุที่แข็งแรงทนทานที่มีคุณภาพก็ยิ่งอยู่ได้นาน คุ้มมากขึ้น

สิ่งที่ต้องคำนึงก่อนลงมือทำ “ป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนน”

รู้จัก “ป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนน” กันไปเบื้องต้นแล้ว คราวนี้มาดูองค์ประกอบของป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนกันต่อว่าในป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนน 1 แผ่น ต้องมีส่วนประกอบสำคัญๆ อะไรบ้างที่เราควรนึกถึง

1) ต้องใช้วัสดุที่แข็งแรงทนทานของป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนน

ป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนมีหลายรูปแบบ ต้องใช้วัสดุที่แข็งแรงทนทานที่ใช้ทำป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนก็มีหลายชนิดเช่นเดียวกัน วิธีการเลือกต้องใช้วัสดุที่แข็งแรงทนทานใช้ทำป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนไม่ยาก อย่างแรกต้องรู้ก่อนว่าเราทำป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนแบบไหน ต้องการให้อยู่นานคงทนหรือไม่ จะตั้งภายในหรือภายนอกอาคาร มีงบประมาณเท่าไหร่ เนื่องจากต้องใช้วัสดุที่แข็งแรงทนทานแต่