ความถี่สูง

5. มีความถี่สูง

6. มีความยืดหยุ่นทางภูมิศาสตร์

7. ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อดึงดูดความสนใจได้ดี

8. ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลา

9. สร้างการรู้จักและรับรู้ได้ดี

ข้อจำกัดของสื่อแผ่นป้ายโฆษณา ร้านป้ายโฆษณา ร้านทำป้ายโฆษณา ป้ายไวนิล ป้ายคัทเอ้าท์ ป้ายไฟตามท้องถนนกลางแจ้ง

1. ผู้บริโภคไม่ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดอ่านสรรพคุณของสินค้าได้ละเอียด เพราะพาหนะเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว

2. สื่อพาหนะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้น้อย

3. สื่อพาหนะไม่เหมาะสมสำหรับการแผ่นป้ายโฆษณา ร้านป้ายโฆษณา ร้านทำป้ายโฆษณา ป้ายไวนิล ป้ายคัทเอ้าท์ ป้ายไฟตามท้องถนนที่ต้องการความรวดเร็ว ฉับพลัน เพราะระยะเวลาในการตระเตรียม และติดตั้งป้ายค่อนข้างนาน