ทำเลที่ตั้งแผ่นป้ายโฆษณา

ซึ่งตามร้านที่รับการออกแบบสื่อแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนเนื่องจากประเภทของป้ายโฆษณาจะมีหลายประเภทป้ายป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนอยู่แล้วจึงไม่ค่อยน่าห่วง เพราะกลุ่มคนที่ทำงานเหล่านี้ได้น่าจะมีพื้นฐานด้านการการออกแบบสื่อแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนเนื่องจากประเภทของป้ายโฆษณาจะมีหลายประเภทป้ายและมีหัวศิลปะอยู่พอสมควร ก็จะรู้ว่าอะไรเหมาะไม่เหมาะ แต่สำหรับคนทั่วไปที่ต้องการทำป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนเอง การการออกแบบสื่อแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนเนื่องจากประเภทของป้ายโฆษณาจะมีหลายประเภทป้ายจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง โดยหลักการก็ไม่มีอะไรมากมาย ควรเน้นในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ ต้องต้องสามารถมองเห็นได้ชัดทนแดดทนฝนได้ดีสื่อความหมายได้ดี และควรการออกแบบสื่อแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนเนื่องจากประเภทของป้ายโฆษณาจะมีหลายประเภทป้ายให้ข้อมูลมีความเป็นระเบียบ สวยงาม และชัดเจน ทั้งข้อความและภาพประกอบ

5) ทำเลที่ตั้งป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนน

จุดประสงค์ของการทำป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนน คือ เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนสินค้า หรือบริการใดๆ ก็ตามให้ผู้รับสารได้เห็น ดังนั้นสถานที่ที่ใช้ติดป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนต้องติดในตำแหน่งที่คนทั่วไปต้องต้องสามารถมองเห็นได้ชัดทนแดดทนฝนได้ดีมองเห็นได้ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในอาคาร ไม่ควรมีอะไรมาบดบังข้อความและสารที่แผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนบนป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนน

ทำป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนอย่างไรให้โดน!!