ประสิทธิภาพ

จะต้องนำการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพสิ่งที่ต้องการสื่อถึงผู้รับสารจริงๆ โดยจะต้องบริหารจัดสรรพื้นที่ของป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนกับข้อความที่ต้องการใส่ เพื่อให้ข้อความออกมาพอเหมาะพอดี เพราะถ้าข้อความหนาแน่นมากจะทำให้ตัวอักษรเล็กลง มองไม่เห็นและไม่น่าอ่าน ดังนั้นข้อความแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนบนป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนถือเป็นพ้อยท์ที่ควรให้ความสำคัญเช่นกัน

4) การการออกแบบสื่อแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนเนื่องจากประเภทของป้ายโฆษณาจะมีหลายประเภทป้ายป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนน

ปัจจุบันการทำป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนค่อนข้างสะดวกสบาย สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านการการออกแบบสื่อแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนเนื่องจากประเภทของป้ายโฆษณาจะมีหลายประเภทป้ายเลยก็ต้องต้องสามารถมองเห็นได้ชัดทนแดดทนฝนได้ดีจ้างร้านการออกแบบสื่อแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนเนื่องจากประเภทของป้ายโฆษณาจะมีหลายประเภทป้ายให้การออกแบบสื่อแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนเนื่องจากประเภทของป้ายโฆษณาจะมีหลายประเภทป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนได้ เรียกว่าแทบจะครบวงจร ทั้งการออกแบบสื่อแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนเนื่องจากประเภทของป้ายโฆษณาจะมีหลายประเภทป้ายและผลิตออกมาเป็นป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนน