ประเภทของป้ายโฆษณา

ละเนื่องจากประเภทของป้ายโฆษณาจะมีหลายประเภทมีคุณสมบัติและมีราคาย่อมเยาต่างกัน เช่น ใช้ไม้ ก็อาจจะมีมีราคาย่อมเยาถูกกว่าป้ายผ้าไวนิล แต่ป้ายที่ทำจากไม้อาจไม่ต้องเป็นป้ายที่เหมาะสมกับสถานที่สำหรับการติดตั้งในที่สูงๆ เป็นต้น สำหรับต้องใช้วัสดุที่แข็งแรงทนทานที่ใช้ทำป้ายอื่น เช่น แผ่นอะลูมิเนียม แผ่นพลาสติกอะคลิลิก แผ่นพลาสวูด เป็นต้น

2) ขนาดของป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนน

ขนาดของป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนมีความสำคัญมากสำหรับการทำป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนน เพราะเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อส่วนอื่นๆ เช่น ถ้าต้องการใช้ป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนใหญ่ มีราคาย่อมเยาก็จะสูงตามไปด้วย เพราะใช้ต้องใช้วัสดุที่แข็งแรงทนทานขนาดใหญ่กว่าเดิม ค่าผลิตส่วนอื่นๆ ก็จะแพงขึ้น แต่ก็มีข้อดีอยู่เหมือนกัน คือ ต้องต้องสามารถมองเห็นได้ชัดทนแดดทนฝนได้ดีใส่ข้อความได้มากขึ้นหรือใหญ่ขึ้นกว่าเดิม รวมถึงคนต้องต้องสามารถมองเห็นได้ชัดทนแดดทนฝนได้ดีมองเห็นได้ชัดเจนกว่า ดังนั้นไม่ว่าจะขนาดใด ก่อนลงมือสั่งทำป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนควรวางแผนและการออกแบบสื่อแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนเนื่องจากประเภทของป้ายโฆษณาจะมีหลายประเภทป้ายมาให้แน่นอนก่อน ว่าต้องการให้คนเห็นขนาดไหน จะไปตั้งที่ใด เพื่อให้ได้ป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนที่มีราคาย่อมเยาต้องเป็นป้ายที่เหมาะสมกับสถานที่กับคุณภาพ และใช้งานได้ดีตรงตามวัตถุประสงค์

3) ข้อความในป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนน

สิ่งที่ต้องคำนึงอีกข้อหนึ่งในการทำป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนน คือ ข้อความ ที่