ป้ายคัทเอ้าท์

ป้ายคัทเอ้าท์ ป้ายไฟตามท้องถนนไม่ต้องแย่งเนื้อที่แผ่นป้ายโฆษณา ร้านป้ายโฆษณา ร้านทำป้ายโฆษณา ป้ายไวนิล ป้ายคัทเอ้าท์ ป้ายไฟตามท้องถนน

5. มีความถี่สูง

6. ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตามขอบเขตภูมิศาสตร์ได้

7. ต้นทุนต่ำ

ข้อจำกัดของสื่อแผ่นป้ายโฆษณา ร้านป้ายโฆษณา ร้านทำป้ายโฆษณา ป้ายไวนิล ป้ายคัทเอ้าท์ ป้ายไฟตามท้องถนนเคลื่อนที่

1. อาจเกิดผลเสียต่อภาพลักษณ์สินค้า

2. การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่ำ

3. เกิดการสูญเปล่าทางแผ่นป้ายโฆษณา ร้านป้ายโฆษณา ร้านทำป้ายโฆษณา ป้ายไวนิล ป้ายคัทเอ้าท์ ป้ายไฟตามท้องถนนเนื่องจากบุคคลที่เห็นแผ่นป้ายโฆษณา ร้านป้ายโฆษณา ร้านทำป้ายโฆษณา ป้ายไวนิล ป้ายคัทเอ้าท์ ป้ายไฟตามท้องถนนอาจจะไม่ใช่ลูกค้าที่มีศักยภาพ

4. มีข้อจำกัดในการสร้างสรรค์แผ่นป้ายโฆษณา ร้านป้ายโฆษณา ร้านทำป้ายโฆษณา ป้ายไวนิล ป้ายคัทเอ้าท์ ป้ายไฟตามท้องถนน