ผลตอบกลับ

3. ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดวัดผลตอบกลับการสื่อสาร ได้ในทันทีด้วยตัวสื่อเอง

4. งบประมาณต่ำ

ข้อจำกัดของสื่ออินเตอร์เน็ต

1. เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม

2. ข้อจำกัดทางด้านความเร็วของระบบ เครือข่ายอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ที่ส่วนใหญ่ยังใช้ความเร็วต่ำอยู่

9. สื่อแผ่นป้ายโฆษณา ร้านป้ายโฆษณา ร้านทำป้ายโฆษณา ป้ายไวนิล ป้ายคัทเอ้าท์ ป้ายไฟตามท้องถนนกลางแจ้ง ( Outdoor Advertising)

ข้อดีของสื่อแผ่นป้ายโฆษณา ร้านป้ายโฆษณา ร้านทำป้ายโฆษณา ป้ายไวนิล ป้ายคัทเอ้าท์ ป้ายไฟตามท้องถนนกลางแจ้ง

1. ป้ายแผ่นป้ายโฆษณา ร้านป้ายโฆษณา ร้านทำป้ายโฆษณา ป้ายไวนิล ป้ายคัทเอ้าท์ ป้ายไฟตามท้องถนนเตะตาผู้บริโภคเพราะยาพาหนะสาธารณะผ่านย่านคนอยู่อาศัยและย่านที่คนทำงาน

2. ผู้บริโภคในรถคันอื่นต้องสามารถมองเห็นได้ชัดเห็นป้านแผ่นป้ายโฆษณา ร้านป้ายโฆษณา ร้านทำป้ายโฆษณา ป้ายไวนิล ป้ายคัทเอ้าท์ ป้ายไฟตามท้องถนนได้

3. ผู้แผ่นป้ายโฆษณา ร้านป้ายโฆษณา ร้านทำป้ายโฆษณา ป้ายไวนิล ป้ายคัทเอ้าท์ ป้ายไฟตามท้องถนนต้องสามารถมองเห็นได้ชัดเลือกกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายในเมืองใหญ่ โดยการเลือกสายรถประจำทาง และรถไฟตามเส้นทางที่กลุ่มเป้าหมายโดยสาร

4. คลอบคลุมตลาดท้องถิ่นได้ดี