สังเกต

เคยสังเกตตัวเองไหมว่าทำไมเวลาเดินผ่านป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนบางอย่างถึงสะดุดตา เห็นแล้วชวนให้หยุดมองหยุดอ่าน ในขณะที่บางป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนกลับมองเมินไปเฉยๆ เดินผ่านเดือนนึงยังไม่รู้เลยว่าป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนนั้นเขียนว่าอะไร สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเกิดขึ้นจากความน่าสนใจของตัวป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนนั่นเอง ซึ่งมีผลโดยตรงต่อความรู้สึกของผู้ผ่านไปมา หากทำดีน่าสนใจคนก็จะมอง แต่ถ้าไม่น่าสนใจ ป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนนั้นก็ไร้ผล และในหัวข้อนี้ก็จะมาพูดถึงการทำป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนให้น่าสนใจ ให้เด่น ให้โดน เพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้า

1) ป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนต้องเข้าใจง่าย หมายความว่า จะต้องสื่อสารชัดเจน อ่านรอบเดียวต้องต้องสามารถมองเห็นได้ชัดทนแดดทนฝนได้ดีเข้าใจแก่นที่ต้องการสื่อสารได้ ไม่ต้องตีความหลายชั้น เพราะทำให้เกิดความเบื่อหน่ายและไม่ถึงดูดใจ

2) ขนาดของป้ายมีความต้องเป็นป้ายที่เหมาะสมกับสถานที่ ทั้งทำเลที่ตั้งและข้อความที่ต้องการสื่อ เช่น ทำป้ายคัตเอาท์สูง 2 เมตร กว้าง 2 เมตร จะให้ไปไว้ในอาคารก็คงไม่ไหว ขนาดใหญ่เช่นนี้ควรตั้งไว้ที่กลางแจ้ง เพราะป้ายขนาดใหญ่ทำให้เป็นที่เห็นเด่นชัด ในทาง