อุปกรณ์

อุปกรณ์ประกอบการพูด เช่น ภาพถ่าย ภาพสไลด์ ภาพยนตร์

5. เป็นสื่อที่ไม่มีหลักฐานอ้างอิงที่ชัดเจน

5. สื่อภาพยนตร์ (Films) หรือวิดีโอ (Video)

ข้อดีของสื่อภาพยนตร์

1. มีทั้งแสง สี เสียง และภาพเคลื่อนไหวประกอบดนตรี ทำให้ประทับใจและจดจำ

2. ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดเร่งเร้าความสนใจของผู้ชมได้ตลอดเวลาที่ภาพยนตร์ฉายอยู่

3. ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดสอดแทรกความคิดเห็น และเป็นสื่อในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติพฤติกรรมได้ง่าย

4. ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพภาพในอดีตที่เราไม่ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดย้อนกลับไปชมได้อีก

5. ใช้เทคนิคสร้างเหตุการณ์ประกอบฉากการถ่ายทำได้อย่างสมจริงสมจังที่สุด

ข้อจำกัดของสื่อภาพยนตร์