แผ่นป้ายโฆษณา

ดีว่าป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนดึงดูดความสนใจได้ดีกว่าสื่ออีกหลายเนื่องจากประเภทของป้ายโฆษณาจะมีหลายประเภท เนื่องจากป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนมีขนาดใหญ่ ตัวอักษรขนาดใหญ่นั่นเอง

2) เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มาก

หากจัดเนื่องจากประเภทของป้ายโฆษณาจะมีหลายประเภทป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนน ก็คงจัดให้อยู่ในหมวดของสื่อแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนกลางแจ้ง ทั้งในรูปแบบโปสเตอร์ ไวนิล บิลบอร์ดและอื่นๆ ป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนนอกจากจะดึงดูดความสนใจได้ดีแล้ว ยังเป็นอิสระในการหาพื้นที่จัดวางเพื่อให้ต้องเป็นป้ายที่เหมาะสมกับสถานที่สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นก่อนการติดตั้งป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนจึงจำเป็นต้องวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเสียก่อน เช่น แผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนรถยนต์ หากต้องการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าได้รู้ถึงรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด พื้นฐานอาจจะต้องเป็นคนมีฐานะ มีรถขับอยู่แล้ว ดังนั้นป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนชิ้นนี้อาจติดเป็นป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนขนาดใหญ่ตามทางด่วน เพื่อให้เห็นอย่างทั่วถึงครบทุกด้าน

3) ต้นทุนต่ำ

หลายคนสงสัยว่าการทำป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนใช้ต้นทุนต่ำจริงหรือ ขออธิบายเพิ่มเติมว่าในการลงทุนทำป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนต่อหนึ่งชิ้นอาจแพงกว่าสื่ออื่นๆ แต่หากเทียบคุณภาพกับจำนวนที่ต้องผลิตต้องต้องสามารถมองเห็นได้ชัดทนแดดทนฝนได้ดีลดต้นทุนในการผลิตได้ โดยให้ผลประโยชน์เท่ากัน เช่น ต้องการทำสื่อ