โดดเด่น

โดดเด่น ไว้สำหรับเผยแพร่ในที่สาธารณะ ต้องต้องสามารถมองเห็นได้ชัดทนแดดทนฝนได้ดีเข้าถึงกลุ่มคนได้มาก และนับได้ว่าเป็นสื่อแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในทุกวงการในปัจจุบันอีกด้วย

ประโยชน์ของป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนน

เคยสงสัยกันหรือไม่ว่า สื่อในการแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนมีหลากหลาย แต่ทำไมสินค้าหลายเนื่องจากประเภทของป้ายโฆษณาจะมีหลายประเภทถึงเลือกใช้ป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ หากใครมีคำถามนี้อยู่ในสมอง มาอ่านข้อมูลส่วนนี้กันแล้วจะรู้ว่าประโยชน์ของแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนมีมากกว่าที่คิดหลายเท่าทีเดียว

1) ดึงดูดความสนใจได้ดี

ถ้าให้คุณเลือกอ่านข้อความจากสื่อสองสื่อนี้ คุณจะเลือกอ่านข้อความจากอะไรก่อน ระหว่าง ป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนขนาด 1.5 เมตร กับ โบรชัวร์แผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนที่วางอยู่บนโต๊ะ แน่นอนว่าถ้าคุณยืนอยู่ในระยะ 5 เมตร คุณจะต้องเห็นข้อความบนป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนก่อนและต้องต้องสามารถมองเห็นได้ชัดทนแดดทนฝนได้ดีอ่านข้อความทั้งหมดจบได้ในครั้งแรกที่เห็น ซึ่งต่างจากโบรชัวร์ที่วางไว้ที่โต๊ะ กว่าจะรับข้อมูลได้คุณจะต้องเดินไปเพื่อหยิบมันขึ้นมาอ่าน ดังนั้นจากข้อนี้สรุปได้อย่าง